ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ασφαλίζεται για κάθε επαγγελματική αμέλεια προς τους πελάτες της.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ

Κυκλωμα τηλεορασης

Η εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης επιτρέπει την πλήρη επιτήρηση περιμετρικά του χώρου, ενώ η αξιοποίηση της τεχνολογίας Video Analytics βοηθά στην άμεση ανίχνευση οποιασδήποτε προσπάθειας παραβίασης.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αντλιοστάσιο με θερμικές επαφές και δεξαμενή 10 τόνων σε περίπτωση ανάγκης.

Πυροσβεστήρες ανά δύο θέσεις parking.

αυτοματη  εφεδρική πηγή ενέργειας 3x40 kVA

Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την κανονική ροή λειτουργίας μας και δεν μπορεί να μειώσει την μέγιστη ασφάλεια που σας παρέχουμε.