επισκευη πολυεστερα

Εξειδικευμένο και άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εκτιμά τις εκάστοτε εργασίες, σας προτείνει την ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες όπως: ποιότητα, χρόνος και κόστος και σας παραδίδει γραπτή έκθεση που αποτελεί δέσμευση και εγγύηση για το κόστος και την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών. Ο υπεύθυνος τεχνικός, είναι πάντα στη διάθεση σας για να συζητήσετε από κοντά τις εξειδικευμένες ανάγκες του σκάφους σας.
Η πολυετής πείρα, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία, καθώς και η προσωπική ενασχόληση αποτελούν εχέγγυα για άμεση εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένες, υπεύθυνες και εγγυημένες υπηρεσίες.

Πιστοποιημένοι από την εταιρεία Hempel αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε εργασία επισκευής του σκάφους σας.

H εταιρία μας έχει δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για κάθε είδους επισκευή ή συντήρηση, πχ ταπετσέρη, ηλεκτρολόγο,υδραυλικό, ξυλουργό και συνεργασίες με εξουσιοδοτημένα συνεργεία για κινητήρες και οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το σκάφος σας στο χώρο μας.
Σε ότι αφορά την επισκευή του σκάφους σας, αναλαμβάνουν εξολοκλήρου όλες τις πιθανές εργασίες συντήρησης ή επισκευής, με την έγκυρη επίβλεψη Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού. Η εταιρία ειδικεύεται στην αποκατάσταση βλάβης ή φθοράς σε οποιοδήποτε μέρος (πολυεστερικά τμήματα – αεροθαλάμους – ανοξείδωτα μέρη – ξύλινες επιφάνειες – ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) και σε εργασίες συντήρησης ή προετοιμασίας του σκάφους (γυάλισμα πολυεστερικών και ανοξείδωτων τμημάτων- εφαρμογή υφαλοχρωμάτων – καθαρισμός γάστρας και αεροθαλάμων – αφαίρεση στριδώνας κ.α.)